לכנס כל אחד אשר הינם, מטעמים שונים, קשורים לערכים הרוחניים, המקוריים והתרבותיים אשר מקורם במסורתו של אברהם אבינו, אלה אשר נחושי לפעול בכנות לעמקת וההבנה ההדדית ולהבטחת צדק חברתי ! ערכים של שלום וצדק לכל בני-האדם : זוהי מטרת האגודה והתנועה המכונה « אחוות אברהם « .

שלוש דתות גדולות, יהדות ,נצרות, ואסלאם, שלוש דתות אשר מאמינהן סוגדים לאל-אחד, מייחסות   במפורש את מוצאן לאברהם אבינו.

צאצאי ישראל וישמעאל , מתוד רוחני בלבד, נס אלה וגם אלא רואים עצמם כבניו של אברהם אבינו, פאולוס הקדוש אמר : « אלה אשר הינם מאמינים בני אברהם הם »

רבבות רבבות מאמינים מתקבצים סביב זכרונו של אותו אדם, אשר הינו אב  נועם ובאותה שעה סמל לאמונה באל-יחיד בשלושת הדתות. הקוראן אומר שהינו « מורה דרך, אדם המציית לאללה אשר בחר בו ומוליכו בדרך הישר »

בעולמנו המופרד, הנתון לאיום בלתי פוסק, הנקרע תכופות לגזרים עקב רוב ומדון של עמים, רצוי יותר מאשר אי-פעם לקשור קשרי אחווה ושלום בין כל אלה אשר משותפת להם האמונה באברהם אבינו ואשר רואים עצמם כצאצאיו וכירושי ההבטחה שהבטיח לו ה’  « והברכו בזרעך כל נווי הארץ »

על בסיס משותף זה אפשר יהיה לאחד את כל אלה הרואים « באברהם המאמין » את אב-דתם או, יתר על-כן, את מוצא יחוסם.

היהודים, הנוצרים והמוסלמים הסוגדים כמותו לאותו אל, ואשר משתפים אותה אהבה לזולת, אותה חמלה ואותה הכנסת אורחים נדיבה, מדוע לא יפעלו יד-ביד להקמת עולם של אחווה? תהיה זו הצורה הטובה ביותר בה יכולים הם להוכיח ליתר בני האדם את הכנות והאמת הנצרה באמונתם באלוהי אברהם, יצחק ויעקוב. תהיה זו גם התשובה הבדוקה לאלה הטוענים שהדת אינה אלא « אופיום להמוןים »

מי יתן ואחווות אלה אשר משותפת להם « אמונת אברהם אבינו » תראה ללב ההמונים, כיום  כאור לשלום לעזרה הדתית ! כשאור אשר ביכולתו להפיח בהם גל התלהבות לשרות כל בעיות ואנושות. האם לא תהיה זאת התעררות אשר העולם כולו מצפה?

הנה  קומץ יהודים, נוצרים  ומוסלמים החליטו להתאחד במטרה להגיע לתורעה של כל המהווה מאז ומימי אברהם אבינו את אוצרם הרוחני המשותף , כרצונם לפעול יחדיו להשגת התפייסות  ממשית בין כל אלה אשר מהווים כיום, בצורה זו או אחרת, את שושלת של אברהם אבינו, ולשחרר את העולם כולו מהפורענויות הרובצות עלינו ואשר מקורןבשנאה, באלימות, בגאוווה המוצא והגזע וזאת חורות לג-לוי המקורות האמיתיים ועליונים להומניזם בין אחים.